U Macků

Zajimavosti v okolí


ZOO Olomouc

ZOO Olomouc bylo otevřeno v roce 1956. K prvním obyvatelům patřili srnci, jeleni, lišky, dikobraz, medvídek mýval a několik druhů ptáků. Dnes olomoucké zoologické zahradě nechybí moderní pavilon šelem, akvárium o objemu 17 000 litrů s útesovými žraloky ani obří voliéra. Dominantu ZOO Olomouc tvoří 32 metrů vysoká vyhlídková věž. Tropický pavilon pro jihoamerickou faunu, opičí výběh s visutou lávkou, pavilón netopýrů, žraločí akvárium. Návštěvníci si mohou prohlédnout tropický pavilon pro jihoamerickou faunu, opičí výběh s visutou lávkou, pavilon netopýrů, žraločí akvárium a nově společný výběh pro medvědy a vlky.
•  www.zoo-olomouc.cz


Bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce

Poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce je známé především barokním chrámem, který byl vystavěn v 17. století na základech starší kaple zničené během třicetileté války. Bazilika je dobře viditelná ze vzdálenosti několika kilometrů, protože se nachází na úpatí Hrubého Jeseníku. Chrám má působivé průčelí se dvěma věžemi, na které navazují boční křídla a zvyšují tak jeho šířku na 97 metrů. S bočními křídly jsou spojeny další prostory: zimní kaple a svaté schody s 28 stupni. Rozsáhlé nádvoří se sousoším svatého Norberta je uzavřené do půlkruhu. Barokní bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku patří k nejznámějším poutním místům České republiky. Je cílem mnoha turistů a poutníků.
•  www.svatykopecek.cz


Jiří Wolker

Narodil se v Prostějově v dobře situované rodině, vystudoval gymnázium. V letech 1916-1917 se účastnil skautských táborů ve Vorlovských lesích nedaleko hradu Lipnice. Poté studoval na přání svého otce práva v Praze, přičemž zároveň navštěvoval literární přednášky. K umění měl blízko díky svému nadání literárnímu, hudebnímu a výtvarnému. Mezi jeho díla patří i báseň Svatý kopeček, nazvané podle místa, kde žili básníkovi prarodiče a kam často jezdíval.
•  www.spisovatele.cz/jiri-wolker